Leerwerkprogramma

In dit programma helpen we de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. Door gerichte coaching, trainingen en het bieden van een werkervaringsplek zet de deelnemer de juiste stappen richting (arbeids)participatie. De deelnemer wordt gestimuleerd zelf met ideeën te komen en regie te pakken.

Het programma

In ons leerwerkprogramma focussen we op activering, zelfregie en het versterken van een sociaal netwerk. Door gerichte coaching, trainingen en een werkervaringsplek zetten deelnemers de juiste stappen richting (arbeids)participatie. Zij kunnen proeven aan diverse horeca- en hospitalityfuncties en zo ontdekken waar hun talenten liggen of simpelweg de basis werknemersvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de volgende stap richting een (on)betaalde baan.

Deelnemers werken aan hun eigen doelen. Naast vakinhoudelijke kennis focussen we met hen op het verbeteren van de Nederlandse taal, het aanleren van basale werknemersvaardigheden, het vergroten van hun sociale vaardigheden en het uitbreiden van hun netwerk.

De rode draad? Dat is de taalbegeleiding en begeleiding door middel van de inzet van een taaldocent en job coach. Op de werkvloer praten we zoveel mogelijk Nederlands met elkaar. 

Voor wie?

Het leerwerkprogramma is bedoeld voor nieuwkomers die geen tot weinig werkervaring hebben en door onvoldoende taalbeheersing moeilijk de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken. 

Wat bieden we?

Een werkervaringsprogramma van minimaal 6 maanden van tenminste 24 uur per week.  Tijdens dit programma worden deelnemers door ervaren medewerkers begeleid en krijgen ze praktijktraining aangeboden op een vaste trainingsdag. Wij zorgen dat ze uitstromen met een bulk aan nieuwe kennis, contacten, taal- en sociale vaardigheden die in de rest van hun (werkende) leven van pas gaan komen. 

Na afronding van dit programma verwachten we dat deelnemers deels of helemaal ‘werkfit’ zijn en gaan wij ons inspannen hen te begeleiden naar een eerste betaalde baan of opleiding. We helpen ze in het sollicitatieproces, gaan mee naar gesprekken, organiseren bedrijfsbezoeken en netwerkcafés. We laten ze niet meteen los, maar bieden nog zo’n twee jaar lang nazorg.

Meer weten of iemand aanmelden? Neem dan contact met ons op.