Stichting Culture Kitchen

Feeds talent

Stichting Culture Kitchen maakt werk van ambitie en talent. We verbinden gedreven nieuwkomers met verschillende culturele achtergronden, verhalen, ervaringen en talenten door samen met hen te werken aan sociale integratie, interactie, inclusiviteit en inburgering en dit toe te passen in de praktijk.

Elk talent telt

We zijn er voor nieuwkomers die hun oude leven een plek willen geven en opnieuw hun leven willen opbouwen in Nederland. Hulp geven aan mensen met een vluchtelingen- of andere culturele achtergrond, die willen integreren in de lokale samenleving en de Nederlandse (werk)cultuur. We bieden een eerste opstap en een kans naar een zelfredzame toekomst.

Betekenisvol werk verrichten, is een fijne manier om succesvol te integreren. Stichting Culture Kitchen biedt verschillende talentprogramma’s aan waarin nieuwkomers met allerlei achtergronden, ambities en culturen hun talenten kunnen inzetten, ontdekken en ontwikkelen. Tijdens deze programma’s leren ze de taal, bouwen ze een sociaal netwerk op, werken ze aan hun werknemersvaardigheden en groeien ze als mens door (werk)ervaring op te doen. Dat allemaal op basis van onze impactpijlers en bouwstenen. Een opstap en duurzame baankans bieden aan nieuwkomers, dat is onze missie!

Dit doen we natuurlijk niet alleen! We betrekken ons sociale partnernetwerk erbij, leggen duurzame verbindingen met lokale bedrijven, krijgen hulp van vrijwilligers en maken voor de uitvoering van de talentprogramma’s gebruik van sociale ondernemingen, zoals Eet- & werkcafé Kleurrijk.

"Werk geeft waarde aan mensen, mensen geven waarde aan werk."

Jessica Heutink

Een kijkje in de keuken

Samen geven we talenten een kijkje in de keuken van de brede hospitality wereld en laten we ze tijdens de talentprogramma’s kennis maken met werken binnen de Nederlandse werkcultuur. Op deze manier leren ze verbale en non-verbale communicatie toe te passen, een sociaal netwerk op te bouwen, te werken binnen de Nederlandse werkcultuur en zichzelf te ontwikkelen. Zodat wij, op onze beurt, kennismaken met hen, hun eetcultuur, ambities en talenten. Want eten, drinken en koken verbindt elkaar en cultuur verrijkt. Werk geeft waarde en daar groeien we allemaal van.

Talent centraal

De talentprogramma’s zijn door ons eigen team, de talententeams en partners in de praktijk ontwikkeld en hebben een bewezen, doordachte opbouw. Binnen de verschillende praktijkmodules is er veel ruimte voor maatwerk. Zo past het altijd bij de ambitie, wensen van het talent, of de kansen die verschillende gemeenten zien voor deze nieuwkomers. Wij zorgen voor een start- & eindpunt en een veilige leeromgeving. Zo geeft Stichting Culture Kitchen kleur aan talent en biedt het nieuwkomers een eerste opstap naar een (on)betaalde baan, (vervolg)opleiding of zelfstandig ondernemerschap. Een waardevolle ervaring voor een toekomst in Nederland. Weten met welke gemeenten wij al samenwerken?

Elkaar ontmoeten

Sociale impact maken we als stichting ook door multiculturele ontmoetingen te stimuleren. Verbinding leggen en laagdrempelig contact mogelijk maken tussen de diverse culturele groepen en alle lagen van de bevolking die onze regio rijk is. De kracht van interculturele verschillen benutten.

Wij vinden het belangrijk om onze (nieuwe) buren te leren kennen, want bekend maakt bemind. Het ontmoeten van elkaar bereiken we door culturele en sociale events een plek te geven binnen onze missie en programmering. Soms door onszelf georganiseerd. Soms door een partner of gast. Altijd met de intentie om onze talenten zoveel mogelijk te betrekken bij de inhoud, organisatie of uitvoering. Als organisatie streven we naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en niemand uitgesloten wordt. Ongeacht de culturele achtergrond, geloof, geaardheid, sekse of land van herkomst.


Leuk je te ontmoeten!

Benieuwd naar ons team?

Leuk je te ontmoeten! Leer de gezichten achter Stichting Culture Kitchen en hun verhaal kennen.