Stichting Culture Kitchen

Feeds talent

Stichting Culture Kitchen maakt werk van ambitie en talent. We verbinden verschillende culturele achtergronden door samen te werken aan integratie, interactie, inclusiviteit en inburgering.

Elk talent telt

We zijn er voor nieuwkomers die hun oude leven een plek willen geven in Nederland. Mensen met een vluchtelingen- of andere culturele achtergrond, die willen integreren in de lokale samenleving en de Nederlandse werkcultuur. We bieden een eerste opstap naar een zelfredzame toekomst.

Betekenisvol werk is een fijne manier om succesvol te integreren. Stichting Culture Kitchen biedt drie talentprogramma’s waarin nieuwkomers van allerlei niveaus, achtergronden en ambities hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Om de taal te leren, een sociaal netwerk op te bouwen en te groeien als mens door (werk)ervaring op te doen. Een opstap bieden, dat is het doel!

Dit doen we niet alleen. We betrekken ons sociale partnernetwerk, leggen duurzame verbindingen met lokale bedrijven en maken voor de uitvoering van de talentprogramma’s gebruik van sociale ondernemingen zoals eet- & werkcafé Kleurrijk.

"Werk geeft waarde aan mensen, mensen geven waarde aan werk."

Jessica Heutink

Een kijkje in de keuken

Samen geven we nieuwkomers een kijkje in de keuken van de brede hospitalitywereld en laten we ze kennis maken met verschillende werkgebieden binnen de Nederlandse werkcultuur. Zodat wij, op onze beurt, kennis kunnen maken met hen, hun eetcultuur, ambities en talenten. Want eten, drinken en koken verbindt. Cultuur verrijkt. Werk geeft waarde. Daar groeien we allemaal van. 

De programma’s ontwikkelen we op basis van van maatwerk. Wij zorgen voor een start- en eindpunt en een veilige leeromgeving. Zo geeft Stichting Culture Kitchen kleur aan talent en biedt het nieuwkomers een eerste opstap naar een (on)betaalde baan, (vervolg)opleiding of zelfstandig ondernemerschap. Een waardevolle ervaring voor de toekomst. 

Ontmoeting

Sociale impact maken we als stichting ook door elkaar te ontmoeten. Verbinding leggen en laagdrempelig contact mogelijk maken tussen de diverse culturele groepen en alle lagen van de bevolking die onze regio rijk is. Wij vinden het belangrijk om de ander te leren kennen, want bekend maakt bemind. Ons pand biedt een warme, huiselijke plek voor iedereen. Ontmoeting bereiken we door culturele en sociale events een plek te geven binnen onze missie en programmering: mede georganiseerd door onze deelnemers. We zijn een organisatie die streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet en niemand uitgesloten wordt ongeacht culturele achtergrond, geloof, geaardheid, sekse of land van herkomst. 


De organisatie van Stichting Culture Kitchen

Leuk je te ontmoeten! We stellen ons graag even voor.

 

Marieke van der Vliet
Manager Talentprogramma's

In Stichting Culture Kitchen komen mijn passies samen: werken met verschillende nationaliteiten, persoonlijke – en talentontwikkeling en het maken van sociale impact. Er is niets mooiers dan mensen te helpen groeien en ze in hun kracht te zetten. Ik hoop dat we met onze talentprogramma’s heel veel nieuwkomers op hun eigen wijze en met hun eigen culturele achtergrond actief kunnen laten deelnemen aan onze samenleving. Elk talent telt, daar ben ik heilig van overtuigd!

Margreet Overmeen-Bakhuis
Voorzitter

Als wethouder heb ik gezien dat het echt niet altijd eenvoudig is om een baan te vinden als nieuwkomer, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Drempels kunnen enorm hoog zijn in ons snelle kikkerlandje, maar eten heeft er altijd voor gezorgd dat drempels verlaagden en Nederlanders zijn altijd experimenteel geweest in het ontdekken van nieuwe keukens. Het initiatief voor Culture Kitchen in samenwerking met Kleurrijk is geweldig, het pand is fantastisch, de mensen zijn ontwapenend en het eten is fenomenaal. En ik, ik ben alleen maar vereerd hieraan bij te mogen dragen.

Patricia Ziegerink
Secretaris

Wat als je als nieuwkomer de Nederlandse taal (nog) niet goed spreekt of je nog niet mag/kunt werken, maar wel mee wilt doen. Niet vanaf de zijlijn toekijken, maar actief meedraaien in de lokale samenleving. Betekenisvol werk verrichten, mensen leren kennen of bouwen aan een toekomst. Van je nieuwe leefomgeving, je thuisomgeving maken. Waar begin je en hoe kom in contact met je nieuwe buren?

Vanuit een positieve mindset sociale integratie stimuleren en mensen een kans bieden om hun talent in te zetten, te ontdekken of te ontwikkelen. Kijken naar wat wél kan. Changing and challenging the system. Dat past bij mij als persoon, ondernemer én bestuurslid.

Frank Seinen
Penningmeester

Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de andere bestuursleden van de Stichting mensen te helpen die minder kansen tot de arbeidsmarkt hebben. Het geeft me veel voldoening als de opleidingsprogramma’s een succes worden en daarmee de kans op een betaalde baan voor de deelnemers groter wordt. Hoe mooi is het dat de Stichting een verbindende rol kan vervullen tussen de arbeidsmarkt en de deelnemers van de talentprogramma’s.

Jessica Heutink
Lid en initiatiefneemster Stichting Culture Kitchen

In 2017 bracht ik mijn eerste bezoek aan de vluchtelingenkampen op Lesbos. Dit bezoek is me onder de huid gekropen en telkens als ik weer terugkwam in ons dorp Nijverdal dacht ik hoe kunnen we (voormalig) vluchtelingen uit onze gemeente en omliggende gemeentes de kans geven de taal meer eigen te maken, een opstap bieden naar bijvoorbeeld een opleiding of baan en sociale contacten op laten doen. Deze gedachtes hebben ertoe geleid dat we Stichting Culture Kitchen hebben opgericht. Een stichting waar mensen zich thuis kunnen voelen, waar integratie als vanzelf gaat en waar je voelt dat je er toe doet.

Jan Scheppink
Lid

“Als iedereen z’n hart een beetje openzet voor de medemens krijgen we een veel leukere wereld”.

Ik ben erg geïnspireerd geraakt door dit initiatief en blij dat ik een kleine bijdrage kan leveren aan deze kleurrijke missie die mensen kansen gaat bieden.