Samen impact maken

De achterliggende gedachte

Samen impact maken. Dat is wat we willen bereiken. Voor en met onze talenten binnen de lokale omgeving, maar deze ambitie gaat ook verder dan alleen onze stichting. We werken vanuit vijf impactpijlers, in alles wat we als organisatie doen.

Onze impactpijlers

Soms zichtbaar, soms juist niet. Soms kwantitatief, soms meer kwalitatief. Soms zetten we grote stappen, soms juist hele kleine stappen. Maar met de volgende impactpijlers zetten we altijd wat in beweging:

  • inburgering;
  • interactie;
  • sociale integratie;
  • inclusiviteit; 
  • in de praktijk. 

Vanuit deze pijlers vormen we een fijne kapstok voor de talentprogramma’s, bouwstenen, structuur en de impact die we willen maken. We nemen je even mee langs de verschillende impactpijlers. 

Inburgering

De Nederlandse samenleving ontdekken.

Hoe laten we talenten zo snel mogelijk actief meedoen in de Nederlandse samenleving en werkcultuur? Dit doen we o.a. door ze de taal te laten spreken, te begrijpen en te lezen. En ze kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving en (werk)cultuur. Zo krijgen de talenten kennis over de Nederlandse gewoontes en werkwaarden, bijvoorbeeld over tradities, (eet)gewoonten, werknemersvaardigheden en beroepen.

Interactie

Verbaal, non-verbaal, visueel en schriftelijk.

Hoe stimuleren we sociale interactie en laten we talenten in contact komen met anderen? We bieden talenten een sociaal netwerk en nemen ze mee in hoe we met elkaar samenleven en communiceren. Interactie stimuleren. Zo leren ze in verschillende bouwstenen actief en sociaal met elkaar communiceren, krijgen ze digitale vaardigheden en gaan we dieper in op interculturele communicatie. 

Sociale intergratie

Ontmoeten en verbinden.

Hoe laten we talenten onderdeel worden van en hoe laten we ze meedoen in de sociale en lokale omgeving? Ontmoeten en verbinden, daar geloven we in. Interculturele verschillen omarmen of kleiner maken. Dit doen we bijvoorbeeld door te focussen op bouwstenen als werkfit zijn & blijven of cultuur. Door middel van deze bouwsteen maken talenten kennis met de Nederlandse leef- en werkcultuur. Ook ons Culture Café staat in het teken van intercultureel ontmoeten en verbinden.

Inclusiviteit

Drempels verlagen, inclusie verhogen.

Met de pijler inclusiviteit stellen we de vraag; hoe kunnen we de kracht van verschillen benutten en de inclusieve waarde van de talenten richting de arbeidsmarkt stimuleren? Zo gaan we samen met de talenten intercultureel samenwerken en koken. Maar ook de bouwsteen praktijkoriëntatie is een voorbeeld. We oriënteren ons op de praktijk en gaan langs bij lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Zo laten we talenten kennis maken met bedrijven, maar andersom kunnen organisaties ook kennis maken met het talent dat op de arbeidsmarkt beschikbaar komt.

In de praktijk

Elk talent telt.

Welke talenten hebben de deelnemers ingezet, opgedaan, ontdekt of ontwikkeld gedurende het programma? Op de werkvloer of in de praktijk. Bouwstenen als werknemersvaardigheden, talentportfolio bouwen en praktijkleren via het ROC van Twente komen aan bod. Maar vooral de combinatie met het volgen van de praktijkmodules bij o.a. Eet- & werkcafé Kleurrijk heeft een duurzame impact en geeft waarde.

Wil je meer weten over onze impactpijlers of onze bouwstenen? Neem dan gerust contact met ons op!