Welkomprogramma

Het welkomprogramma is de start van ieder programma bij Stichting Culture Kitchen. Ieder potentieel nieuw talent volgt eerst dit basisprogramma. In het welkomprogramma verzorgt Stichting Culture Kitchen een programma van vier weken om inzicht te krijgen in de mens en zijn/haar situatie. We kijken onder andere naar de klik in de groep, de intrinsieke motivatie en de werkfitheid van de nieuwkomers.

Het programma

In ons welkomprogramma focussen we op kennismaking met de stichting, met andere talenten en het vervolgprogramma. Het is het fundament voor de toekomst. Aan de andere kant hebben we ook al aandacht voor het maken van impact met de impactpijlers. Tijdens het welkomprogramma worden diverse basis bouwstenen gegeven zoals: 

  • actieve & sociale communicatie;
  • taalkundige vaardigheden;
  • werknemersvaardigheden;
  • intercultureel samenwerken, koken en schoonmaken;
  • hospitality training;
  • samenleven en samenwerken in Nederland. 

De focus ligt op interactieve lessen. Geen grote klaslokalen of dikke boeken, maar juist vanuit de praktijk en van elkaar leren. Leren door samen te doen. 

Voor wie?

Dit programma is een warm welkom voor iedere nieuwkomer in Twente of Salland die zijn/haar oude leven een plek wil geven in Nederland. Die sociaal wil integreren in de lokale omgeving en Nederlandse werkcultuur. Iedereen die het startprogramma, leerwerkprogramma of ondernemersprogramma volgt, begint met het welkomprogramma. 

Wat bieden wij?

We bieden het welkomprogramma diverse keren per jaar aan. Dit zijn vaste momenten waarop een nieuw talententeam van start gaat. Tijdens het programma is er wekelijks een opleidingsdag waarop het grootste deel van de bouwstenen worden gegeven.  

Of en wanneer je als talent kunt instromen wordt vaak eerst afgestemd met onze instroompartners. Dit zijn veelal gemeenten. Met welke gemeenten in Oost-Nederland we al samenwerken? Check het hier:

Talentendag

Om het welkomprogramma succesvol af te sluiten, is er een talentendag. Een dag met een feestelijk tintje. We bekijken hoe het talent zich heeft ontwikkeld, de mate van werkfitheid en de motivatie. Het talent laat de opgedane vaardigheden of ontwikkelingen ook in de praktijk zien. Op basis daarvan beslissen we samen of er voldoende potentie, motivatie en werkfitheid is om door te gaan naar het leerwerkprogramma binnen Stichting Culture Kitchen.

Laat de situatie het (nu) nog niet toe, dan kan het talent zich opgeven voor het startprogramma. Hier is nog geen praktijkprogramma binnen Kleurrijk of een andere praktijkpartner aan verbonden. Wel krijgt het talent de kans om alle bouwstenen te volgen en de uren uit te bouwen. Stap voor stap.

Wil je meer informatie of jezelf of iemand anders aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op!