Stichting Culture Kitchen uitgelicht in Hart van Hellendoorn

Dit artikel verscheen op vrijdag 3 februari in Hart van Hellendoorn-Nijverdal.

Stichting Culture Kitchen uitgelicht in Hart van Hellendoorn

‘We willen culturen echt samenbrengen’

Kleurrijk en Culture Kitchen openen

Door Annemieke van Ipenburg

Op Nijverdal creëert Jessica Heutink, samen met een team van ondernemende dorpsbewoners, een nieuwe plek waar koken en eten diverse culturen met elkaar in verbinding brengt. In Eet- en werkcafé Kleurrijk kun je vanaf half februari de smaak van cultuur proeven en beleven.

NIJVERDAL – Aan dit nieuwe horecaconcept is ook Stichting Culture Kitchen gekoppeld. “Het idee is een verrassende ontmoetingsplek te creëren waar iedereen welkom is om grenzeloos te genieten van (h) eerlijke gerechten,” vertelt Marieke van der Vliet die is aan- gesteld als directeur van deze stichting. “Waar medewerkers betekenisvol werk verrichten en waar we nieuwkomers (mensen met een vluchtelingen- of andere culturele achtergrond) een fijne werkervaringsplek bieden.”

Marieke heeft een achtergrond in de mensenrechten en is sinds juni vorig jaar bezig met het vormgeven van Culture Kitchen. “Als stichting geloven wij dat iedereen een talent heeft. En dat je dit soms opnieuw moet ontdekken of ontwikkelen. Zeker als je nieuw bent in Nederland en je een andere culturele achtergrond hebt. Als stichting helpen we nieuwkomers te integreren door werk te maken van talent. Dit doen we door de inzet van onze talentprogramma’s. We bieden leerwerkervaringsprogramma’s op maat, een vrijwilligersprogramma en een startup programma voor nieuwkomers met ondernemerstalent.We richten ons hierbij in eerste instantie op de meer dan 350 statushouders in de gemeente Hellendoorn, waarvan er veel graag aan de slag willen. Ook nieuwkomers uit de buurgemeenten zijn welkom om zich aan te melden.”

“Omdat de taal voor veel van hen een struikelblok is bij het vinden van een baan, bieden wij ze de gelegenheid werkritme op te bouwen en de Nederlandse taal beter te leren. We zien dat deze aanpak werkt, op diverse plekken in het land. De interactie van nieuwkomers met andere inwoners en het onder begeleiding meedraaien in een sociaal leerbedrijf laat hen grote stappen maken in hun Nederlandse taalbeheersing en hun sociale en technische vaardigheden. Bovendien kunnen ze bij ons gerichte (horeca) werkervaring opdoen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt verder vergroot en waarmee ze uit kunnen stromen naar betaald werk, een (vervolg)opleiding of zelfstandig ondernemerschap.”

Er is inmiddels een breed netwerk opgebouwd met onder andere de gemeente, VluchtelingenWerk van Stichting De Welle en het ROC van Twente. De verbouwing van het pand is voltooid, medewerkers voor Kleurrijk zijn geworven en de eerste groep talentvolle nieuwkomers staat klaar om te starten. Ook is er vanaf februari ruimte voor vrijwilligers. “Voor onder meer taalondersteuning, het co-organiseren van sociaal-culturele events en op communicatief gebied zijn wij op korte termijn op zoek naar vrijwilligers. We hopen een mooi team samen te stellen van professionals en vrijwilligers.” Vrijwilligers kunnen nieuwkomers zijn, maar iedereen die bij wil dragen aan de missie is welkom; zoals gepensioneerden die taalvaardigheid willen oefenen, studenten die (stage)ervaring op willen doen en (young) professionals die vakkennis willen delen met de doelgroep. “Wij zorgen voor heerlijke koffie en wat lekkers op de momenten dat je bij ons werkzaam bent,” verzekert ze lachend. “En hoewel we het hier over vrijwilligerswerk hebben, vragen we wel een bepaald commitment, omdat we mensen aan elkaar willen verbinden.”